”Κύρια φροντίδα μας είναι τα ψυγεία μας να είναι πλήρως λειτουργικά και να έχουν την μέγιστη αντοχή στον χρόνο, για να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη”