Το Bar Station Διπλού Πόστου I περιλαμβάνει:
-Τροχήλατο ή συρόμενο κάδο απορριμμάτων (χαμηλό)
-Επιφάνεια κοπής πολυαιθυλενίου στο κέντρο
-Speed Rail δεξιά και αριστερά
-Πλήρως μονωμένη παγολεκάνη με χωρίσματα πολυαιθυλενίου δεξιά και αριστερά
-Λεκανάκια GN 1/9 κατά μήκος της κάθε παγολεκάνης σε ειδικά διαμορφωμένη βάση
-Λάντζα στο κέντρο
-Pitcher Rinser του Ιταλικού οίκου Celli στο εσωτερικό της λάντζας

Όλα τα Station κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση και μορφή για να καλύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του επαγγελματία.

Κατηγορία: