Το Bar Station Διπλού πόστου II περιλαμβάνει:
-Τροχήλατο ή συρόμενο κάδο απορριμμάτων (χαμηλό)
-Speed Rail δεξιά και αριστερά
-Πλήρως μονωμένη παγολεκάνη με χωρίσματα πολυαιθυλενίου δεξιά και αριστερά
-Θέσεις για λεκανάκια GN 1/9 στην επιφάνεια του Bar Station

-Λάντζα 33×33 ή 30×33 ή 40×40 στο κέντρο
-Θέση για ηλεκτρικές συσκευές
-Ενσωματωμένα drainer στην επιφάνεια του bar

Όλα τα Station κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση και μορφή για να καλύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του επαγγελματία.

Κατηγορία: