Το Bar Station Custom περιλαμβάνει:
-Επιφάνεια κοπής πολυαιθυλενίου
-Διπλό Speed Rail
-Πλήρως μονωμένη παγολεκάνη 
-Λεκανάκια GN 1/9 σε ειδικά διαμορφώμένες θέσεις
-Ένθετη λάντζα με εσωτερικό Rinser και βρύση
-Θέση για ηλεκτρικές συσκευές

Όλα τα Station κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση και μορφή για να καλύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του επαγγελματία.

Κατηγορία: