Το Bar Station Mini περιλαμβάνει:
-Speed Rail
-Πλήρως μονωμένη παγολεκάνη με χωρίσματα πολυαιθυλενίου
-Λεκανάκια GN 1/9 κατά μήκος της παγολεκάνης
-Pitcher Rinser εσωτερικό του Ιταλικού οίκου Celli
-Ένθετη λάντζα στο εσωτερικό της παγολεκάνης με βρύση

Όλα τα Station κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση και μορφή για να καλύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του επαγγελματία.

Κατηγορίες: ,