Το Bar Station Custom περιλαμβάνει:
-Επιφάνεια κοπής πολυαιθυλενίου
-Πλήρως μονωμένες παγολεκάνες με χωρίσματα πολυαιθυλενίου
-Θέσεις για μπουκάλια στην επιφάνεια
-Λεκανάκια GN 1/9 στο εσωτερικό των παγολεκανών

-Ένθετη λάντζα
-Συρόμενο ή τροχήλατο κάδο απορριμμάτων
-Συρτάρι
-Θέσεις για εξοπλισμό bar
-Pitcher Rinser (μικρό)
-Drainer (σχάρα) στην επιφάνεια του bar
-Συρόμενα ράφια (αποθηκευτικοί χώροι)

Όλα τα Station κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση και μορφή για να καλύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του επαγγελματία.

Κατηγορίες: ,